16:55

1403/04/30

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

پارلمان انگلیس تعلیق شد

پارلمان انگلیس در ادامه بن بست بر سر اجرای برگزیت، سرانجام تعلیق شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  در ادامه بن بست‌ها در اجرای برگزیت، پارلمان انگلیس در آخرین ساعات شب  گذشته تعلیق شد.

تعلیق پارلمان انگلیس پس از آن صورت گرفت که نمایندگان طرح بوریس جانسون برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کردند و پس از این رای گیری وارد تعلیق پنج‌ هفته‌ای خود شدند.

درخواست برای تعلیق پارلمان انگلیس پیشتر از سوی بوریس جانسون، نخست وزیر اعلام شده و به تائید ملکه این کشور رسیده بود و با توجه به تائید صورت گرفته، نمایندگان پارلمان انگلیس از امروز به مدت یک ماه به تعطیلی اجباری خواهد رفت.

در عین حال قانونگذاران انگلیس اما پیش از تعلیق پنج هفته‌ای پارلمان، طرح جانسون را برای برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از موعد مقرر برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رد کردند و قانونی را اجرایی کردند که از اجرای برگزیت بدون توافق جلوگیری می‌کند.

براساس قوانین پیشین، قرار است انگلیس تا روز ۳۱ اکتبر چه با توافق و چه بدون از اتحادیه اروپا خارج شود، اما مصوبه تازه پارلمان این قانون را تغییر می‌دهد و نخست وزیر را وادار می‌کند برگزیت را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ عقب بیاندازد، مگر آنکه تا روز ۱۹ اکتبر یک توافق از سوی نمایندگان تصویب شود، که با توجه به زمان محدود باقی مانده دستیابی به یک توافق میان لندن و اتحادیه اروپا غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

منبع: رویترز