07:18

1403/04/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

مهندس عبدی به عنوان مدير برنامه ريزی معرفی شد

در جلسه اي با حضور مهندس عرب يارمحمدي مديرعامل شركت، مهندس طاهر عبدي به عنوان مدير برنامه ريزي جديد شركت معرفي و از زحمات مهندس شيخ مقدس قدرداني شد.

به گزارش روابط عمومي ايران، مهندس عرب يارمحمدي با اشاره به شرايط و حساسيت شركت گفت: بايد از ظرفيت موجود براي جابجايي نيروها استفاده كنيم و همين موضوع باعث شده كه هم در مديريت برنامه ريزي و هم در رياست بازرسي فني اين موضوع رعايت شود.

مديرعامل افزود: قبلا عملكرد مديريت برنامه ريزي براي ما قابل لمس نبود ولي در 8 سال گذشته كه مهندس شيخ مقدس عهده دار اين سمت بودند با اضافه شدن مبحث ايزو و كميته انرژي به فعاليتهاي بهره برداري، انتقال فرآورده و كيفيت و… اين واحد به طور كلي متحول شد.

وي با تقدير از زحمات مهندس شيخ مقدس در اين سالها با بيان اينكه هر تغييري مي تواند منشا خير و بركت در سازمان باشد اظهار اميدواري كرد كه از تجربيات ايشان در مسئوليتهاي ديگري استفاده شود.

مهندس عرب يارمحمدي با بيان اينكه براي اين سمت هم بايد كسي انتخاب مي شد كه شناخت كافي از مجموعه را داشته باشد گفت: مهندس عبدي با تجاربي كه به عنوان معاون عملياتي در مناطق غرب و فارس دارند بهترين گزينه براي تصدي اين مسئوليت به شمار مي روند.

مهندس هادي شيخ مقدس در اين جلسه ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت براي مدير جديد اظهار اميدواري كرد كه تجارب ايشان نواقص موجود را برطرف كند.

مهندس طاهر عبدي هم در اين جلسه از حسن اعتماد مديرعامل تشكر  و آرزوي موفقيت و مثمر ثمر بودن در سمت جديد با همكاري تمام همكاران مديريت برنامه ريزي نمود.

در پايان حكم مهندس عبدي پس از قرائت متن به ايشان اعطا شد.

منبع:شركت خطوط لوله و مخابرات نفت