23:15

1403/04/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

متراژ حفاری چاه های نفت مناطق مرکزی از مرز ۴۱ هزار متر گذشت

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، گفت: این شرکت طی سال گذشته در مجموع با انجام ۴۱ هزار و ۳۲۵ متر عملیات حفاری ، ۱۶ حلقه چاه تکمیل کرد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  رامین حاتمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۶ حلقه چاه تکمیل شده که از این تعداد ۱۱ حلقه چاه جدید و پنج حلقه چاه تعمیری است. جمع متراژ حفاری نیز حدود ۳۶ هزار و ۹۸۰ متر چاه جدید و چهار هزار و ۳۴۵ متر چاه تعمیری  را شامل می شود.

وی افزود : از ۱۶ حلقه چاه حفاری شده، هفت حلقه چاه جدید نفتی و چهار حلقه چاه جدید گازی است و  حفاری چاه های تعمیری نیز شامل سه چاه تعمیری نفتی و ۲ چاه تعمیری گازی است.

حاتمی با بیان اینکه سال گذشته به طور متوسط از هشت  دکل استفاده شده است،  درباره وضعیت چاه های حفاری شده نفتی و گازی گفت: چاه های نفتی جدید در میدان های سعادت آباد، پایدار غرب، دهلران و نفت شهر و چاه های گازی جدید در میدان های نار، خانگیران، هما و تنگ بیجار و چاه های تعمیری نفتی در میدان های آبان، چشمه خوش و دهلران و  تعمیری گازی در میدان خانگیران قرار دارد.

وی درباره برنامه حفاری شرکت نفت مناطق مرکزی در سال جاری تصریح کرد: تاکنون تعداد۱۰ حلقه چاه تکمیل شده است که از این تعداد، هشت حلقه چاه جدید و ۲ حلقه چاه تعمیری است که از این هشت حلقه چاه جدید سه چاه نفتی و پنج چاه گازی را شامل می شود.چاه های تعمیری نیز یک چاه نفتی و یک چاه گازی است.

به گفته حاتمی، متراژ حفاری در سال جاری، ۶ هزار و ۸۴۰ متر چاه های جدید و یکهزار و  ۲۲۴ متر چاه های تعمیری را  در بر می گیرد. متراژ کلی این ۱۰ حلقه چاه ۲۹ هزار و ۴۲۱ متر است. متوسط استفاده از دکل های حفاری  در حال حاضر نیز شامل هفت دکل  است و تا پایان امسال تعداد  ۱۰ تا ۱۱ حلقه چاه نیز تکمیل می شود.

منبع: شرکت ملی نفت