07:06

1403/04/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

فعالیت واحد تحقیقات جامع زعفران تحولی موثر در خصوص این محصول راهبردی ایجاد می کند

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با شروع فعالیت “واحد تحقیقات جامع زعفران کشور” در مشهد می‌توان امیدوار بود تحولی موثر و هدفمند در مسیر سیاستگذاریها و برنامه ریزیها پیرامون این محصول راهبردی رخ دهد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  “واحد تحقیقات جامع زعفران کشور” دیروز ۱۳ شهریور طی مراسمی در محل مرکز تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در مشهد فعالیت خود را آغاز کرد.

سید هاشم نقیبی روز پنجشنبه در این خصوص گفت: با افتتاح این بخش تحقیقاتی از این پس تمامی امور تحقیقاتی در مورد محصول زعفران در زمینه‌ها و بخشهای گوناگون آن همچون کاشت، داشت، برداشت و فرآوری به طور متمرکز، کامل و جامع در همین واحد صورت می گیرد. 

سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی پارسال ۸۶ هزار هکتار بود که ۳۰۰ تن محصول از این سطح برداشت شد. 

فعالیت در حوزه تولید زعفران  در خراسان رضوی به صورت مستقیم برای ۱۳۱ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

دو میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد. ۳۶۳ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی این استان شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری فعالیت می‌کنند.