23:42

1403/04/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

دوره آموزشی اپراتوری CNG در منطقه البرز برگزار شد

به منظورآشنایی بیشتر با تجهیزات و سوختگیری ایمن در جایگاه هایCNG، یک دوره آموزشی به مدت ۲ روز برای اپراتورهای جایگاههای سوخت CNG استان برگزار شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، مجید صالحی رئیس واحد CNGدر مورد این دوره آموزشی گفت: هدف از برگزاری این دوره بالا بردن سطح آمادگی و توانایی اپراتورهای جایگاههای سوخت CNG و آشنایی بیشتر با عملکرد تجهیزات و فرآیند ایمن در سوختگیری CNG بیان کرد.

صالحی افزود: در این دوره ۲ روزه که آموزش آن توسط مسیب پیری کارشناس یکی از شرکتهای تامین کننده تجهیزات CNG ارائه شد، تعداد ۲۲ نفر از اپراتورهای جایگاههای استان البرز حضور داشتند .

منبع: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی