17:11

1403/05/01

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

دستور شریعتمداری به مدیران وزارت کار جهت پس گرفتن شکایت از خبرنگاران

هم زمان با روز خبرنگار، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمام مدیران وزارت دستور داد شکایات از خبرنگاران را پس بگیرند. 

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، هم زمان با روز خبرنگار، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمام مدیران وزارت دستور داد شکایات از خبرنگاران را پس بگیرند.

منبع:صندوق بازنشستگی فولاد