07:52

1403/04/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

استراتژی های جدید راه آهن در مرحله تصویب هیات مدیره قرارگرفته است

قائم مقام مدیرعامل راه آهن، طرح تحول سازمانی را یکی از طرح های استراتژیک این شرکت دانست و گفت: استراتژی های جدید راه آهن در مرحله تصویب هیات مدیره قرار گرفته است

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  «حسین عاشوری» در جلسه تودیع مجری طرح تحول سازمانی راه آهن با بیان اینکه تحول سازمانی امری مستمر و دایمی در شرکت راه آهن است، افزود: برنامه ریزی برای ارتقا سیستم اداری و سازمانی شرکت راه آهن باید به صورت مستمر تداوم داشته باشد تا استراتژی ها اهداف و برنامه های جدید در بدنه راه آهن نهادینه شود.

عضوهیات مدیره راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در سال های گذشته در دفتر طرح تحول سازمانی راه آهن، پژوهش های مناسبی صورت گرفته که این باعث تولید اطلاعات ارزشمندی در راه آهن شده است که باید با جدیت دنبال تصویب و اجرایی شدن آنها باشیم.

قائم مقام مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه هر موضوعی که در زندگی انسانها به عنوان اهداف تبیین و با جدیت دنبال شود، قطعا به غایت و به نتیجه خواهد رسید، افزود: در این راستا تحول سازمانی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در بلند مدت به حصول نتیجه منجر شود.

عاشوری بر تغییر و تحول سازمانی به عنوان یک امر مستمر و دائمی در راه آهن تاکید کرد و گفت: این مساله در دستگاه های اجرایی مختص به یک دوره خاص نیست و هرگونه تحولات ساختاری با نظر مثبت مدیر ارشد سازمانی اتفاق می افتد.

شایان ذکر است در پایان این مراسم از خدمات و اقدامات « مصطفی ستاک » مجری طرح تحول سازمانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، قدردانی شد.

منبع:راه آهن جمهوری اسلامی ایران