16:34

1403/04/30

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده بانک اقتصادنوين (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت 177132 و شناسه ملی 10102194601

مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده بانک اقتصادنوين (شرکت سهامي عام) براي انتخاب اعضاي هيات مديره، رأس ساعت 16:00 روز يک‌شنبه مورخ 1398.05.27 در محل مجموعه سالن‌هاي همايش‌ و مراسم صدرا، بـه نشاني تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي جنوبي، جنب مسجد بقية ا…(عج)؛ تشکيل مي‌گردد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  بدين‌وسيله از كليه صاحبان محترم سهام بانك يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي‌نمايد، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور، در يکي از روزهاي چهار‌شنبه مورخ 1398.05.23 يا شنبه مورخ 1398.05.26 از ساعت 8:30 صبح الي 15:30 با در دست داشتن مدارك مالكيت سهام يا مستندات نمايندگي/ وكالت/ ولايت/ قيمومت و كارت شناسايي معتبر به امور سهام اين بانک، به نشاني تهران، خيابان وليعصر، روبروي نيايش، بلوار اسفنديار، پلاک 17، طبقه اول مراجعه فرمايند.

تلفن‌هاي مستقيم امور سهام: 24594266- 24594277 (021)

ضمناً ترتيبي اتخاذ ‌شده ‌است که بجز ايام مذکور، برگه ورود به جلسه، از ساعت 14 روز برگزاري مجمع 1398.05.27 نيز در محل برگزاري مجمع به نشانـي فوق‌الذکر، به حضور سهامداران محترم ارائه گردد.

دستور جلسه:

 1. انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيات مديره

 2. ساير مواردي که قابل طرح در اين مجمع عمومي باشد.

هيات مديره بانک اقتصادنوين

منبع:بانک اقتصاد نوین